pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

sistemov za upravljanje prometa

Delovna skupina „Upravljanje in urejanje cestnega prometa“ se je pod švicarskim predsedstvom (2001 - 2005) ukvarjala z nalogo zagotavljanja zmogljivosti in varnosti cestnih infrastruktur:

Pod francoskim predsedstvom so med letoma 2005 in 2006 obravnavali naslednje tematske sklope:

  • Posnetek stanja in
  • analiza sistemov gospodarjenja na območju Alp, pri čemer so razjasnili tako njihovo tehnično kot tudi politično dimenzijo..
  • Možnosti alternativnih sistemov gospodarjenja (alpska tranzitna borza, sistem rezervacij, itd.)

Na osnovi rezultatov dela

  • so podali priporočilo, da je treba v primeru izrednih dogodkov s takojšnjim medsebojnim obveščanjem poglobiti sodelovanje med alpskimi državami.
  • Sistemi gospodarjenja, ki so trenutno v rabi, so prilagojeni posebnim krajevnim okoliščinam in zato njihova razširitev na druge prehode in alpske države ni smiselna..
  • Predlagali so skupno študijo za nadaljnjo preučitev alternativnih sistemov urejanja prometa na območju Alp.

Pod avstrijskim predsedstvom (2006 - 2009) so v skladu z mandatom ministrov v Lyonu 2006 v sklopu EU razpisali raziskavo. Raziskava in poglobljeno „Poročilo predsedstva” sta imela za cilj poglobljeno znanstveno analizo petih sistemov upravljanja prometa (v smislu trajnostnega, okolju prijaznega sistema v sklopu cestnoprometne varnosti) in, glede na konferenco ministrov za promet v okviru Züriškega procesa, ki je potekala pod avstrijskim predsedstvom na Dunaju, izdelavo nadaljevalne osnove za sprejemanje odločitev v zvezi s takim sistemom za alpske države Avstrijo, Francijo, Italijo, Nemčijo, Slovenijo in Švico. Raziskava je v svojem bistvu pokazala, da je v nadaljevanju treba poglobljeno preučiti tri koncepte za upravljanje prometa, „alpsko tranzitno borzo”, „trgovanje z emisijskimi pravicami” ter sistem za modulacijo cestnin glede na njihovo možno izvajanje ob upoštevanju pravnih vprašanj, kot je npr. njihova skladnost z evropskim pravom.

Based upon the mandate of the Minister’s conference of Vienna, the Working Group on Heavy Vehicle Transport Management Instruments (Advisory Board) was entrusted by the Steering Committee to carry out the following studies:
First, a study concerning the alignment of the heavy traffic management systems ACE, AETS and TOLL+ on a comparable scientific, technical and operational level (so called „ALBATRAS“-Study):

> Naložite: tako imenovana študija - ALBATRAS

 Secondly, an analysis of economic effects at national and regional level including logistical and social impacts with specific focus on the road sector as well as transport-intensive sectors (so called „EFFINALP“-Study):

> Naložite: final report of the „EFFINALP“-Study

Thirdly, a comparative legal analysis of the three above-mentioned instruments assessing the legal compatibility of these instruments with national, European and international law as well as bilateral and multilateral agreements (so called „LEGALP“-Study):

> Naložite: final report of the „LEGALP“-Study

 

During German Presidency (2012-2014) the Working Group elaborated two reports:

The first report addresses the evolvement of the Toll+ system. It consists of three pillars and puts particular focus on the following elements:
Firstly, a comparative synopsis of the elements of Toll+ on the basis of the three studies on heavy goods traffic management instruments (ALBATRAS, EFFINALP and LEGALP) carried out under the former Swiss presidency of the Zurich process was elaborated with the aim to develop an overview of the concept of Toll+. Secondly, existing and planned measures of the member states for charging heavy goods vehicles (HGVs) were summa-rised and discussed, in order to get a comprehensive picture of the current situation in this transport policy field. Thirdly, with a view to the further development of the Toll+ concept, a document was elaborated aiming at the identification of needs, aspects and elements for further in-depth analysis regarding an optimal design and a practical im-plementation of this concept in order to maximise its benefits und prevent unwanted effects. This part of the report deals with questions related to the practical implementa-tion of the instrument, the socio-economic technical and legal compliance with national and European legislation and realities, the spatial application of the system, its costs and the use of revenues, the diversion of traffic, possible flanking measures for lo-cal/regional particularities or hardship cases, the harmonisation of the various systems with particular emphasis on the Eurovignette Directive and the Swiss performance relat-ed heavy vehicle fee (HVF), required rail infrastructure capacities and services as well as the need for a possible first draft time schedule.

The second report of the working group addresses combined, multi-modal transport and rail transport services. It focuses on legal, financial and organisational measures to pro-mote combined transport, existing and planned projects for the development or the im-provement of infrastructure and/or new systems/concepts/techniques, information on offers for combined transport services including terminals for accompanied (ACT) and unaccompanied (UCT) transport, technical aspects such as limits regarding train length, loading gauge and train weight on the different Alpine crossings and references to vol-umes transported. The report also contains information concerning the connections and relations in ACT and UCT as well as on operators and undertakings offering the different services.

> Download: Review on Combined Transport in Alpine countries

This report was updated during Slovene Presidency (2014-2016):

> Download: Review on Combined Transport in Alpine countries (UPDATE)

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport