pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 
  • Domov  > 
  • Statistika  > 
  • Razvoj sodelovanja na področju zbiranja podatkov

Razvoj sodelovanja na področju zbiranja podatkov

Od 1970-ih v Franciji, Švici in Avstriji potekajo raziskave o cestnem prometu. Ključni element teh raziskav je raziskava s pomočjo anketiranja voznikov tovornjakov, ki temelji na vzorcih.

Od odprtja cestnega predora Gotthard leta 1980, se tako za ceste kot tudi za železnice v Švici sistematično zbirajo podatki o prometu preko Alp. Informacije o cestnem prometu se zbirajo s pomočjo obcestnih anket.

Takrat so se v Avstriji obcestne ankete izvajale na vseh glavnih poteh in niso bile osredotočene samo na alpske prehode.

V Franciji so se obcestne ankete dolgo izvajale samo v okviru specifičnih infrastrukturnih objektov, ne da bi se pri tem posebno pozornost posvečalo usklajenosti raznih podatkovnih nizov. Prva nacionalna raziskava o tovornem prometu z uporabo obcestnih anket je bila izvedena med julijem 1992 in junijem 1993, katere glavni namen je bilo širjenje znanja o prometnem tranzitu skozi Francijo preko alpskih in pirenejskih prehodov kot krajev, kjer so zgoščeni tovrstni prometni tokovi.

Leta 1994 je Švica dala pobudo za vzpostavitev sodelovanja med tremi alpskimi državami na področju zbiranja podatkov. Na tej ravni so se usklajevali in vključevali v skupno podatkovno zbirko obstoječi nacionalni podatkovni viri, čeprav so se nacionalne raziskave izvajale neodvisno: V Avstriji in Švici so se podobne raziskave izvajale v letu 1994. Ker v Franciji raziskave ni bilo mogoče ponoviti v kratkem obdobju, je bila uporabljena nacionalna raziskava o tranzitu iz obdobja 1992/1993, pri tem pa so bili rezultati anket razširjeni na podlagi prometa v letu 1994.

Za izvedbo združevanja različnih podatkovnih virov je bila zadolžena švicarska služba “Dienst für Gesamtverkehrsfragen.”

Leta 1999 je vsaka od treh alpskih držav prvič izvedla usklajeno raziskavo. Uskladitev je zadevala:

  • splošen pristop k raziskovanju in vzorčenju z namenom pridobitve reprezentativnih številk za celo leto,
  • vprašanja in verjetne skupine odgovorov in
  • izmenjavo podatkov v usklajeni obliki.

Načeloma je bilo mogoče enostavno kombinirati različne podatkovne nize v skupen podatkovni niz, ki zajema alpski promet.

Ti podatki so se kmalu izkazali kot pomemben vir podatkov za čezalpski promet. Med uporabo podatkov pri različnih projektih kot so projekti EU, je bilo uvedeno zdaj skupno "blagovno ime " "CAFT".

Zadnji korak v razvoju raziskave CAFT temelji na züriškem procesu. Leta 2004 so Francija, Švica in Avstrija ponovno izvedle raziskavo, vendar pa je bila za zbiranje podatkov in preračunavanje zadolžena delovna skupina za mobilnost na območju Alp pod predsedstvom Italije. Štetja, na katerih temelji razširitev raziskav CAFT, kot tudi nekateri globalni rezultati, so bila navzkrižno primerjana z italijansko statistiko. Tako se podatki CAFT upoštevajo kot skupna podatkovna zbirka za vse alpske države. Rezultati raziskave CAFT so bili predstavljeni na srečanju ministrov za promet v Lyonu pod francoskim predsedstvom züriškega procesa.

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport