pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Pogosta vprašanja

Kaj pomeni "CAFT"?
CAFT je okrajšava za "Cross Alpine Freight Transport" (čezalpski tovorni promet). Ime se je začelo uporabljati v okviru projektov EU, kjer so se uporabljali podatki CAFT. Na začetku skupnega zbiranja podatkov je bilo uradno ime raziskave “AQGV” – “Alpenquerender Güterverkehr”, ki se v Švici in Avstriji še vedno uporablja, vsaj v nacionalnih objavah.

Kakšna je vsebina CAFT?
CAFT je zbiranje podatkov čezalpskega tovornega prometa, ki zajema oba pomembna načina prevoza, tako cestnega kot tudi železniškega. Raziskuje se tako prostorska porazdelitev prometnih tokov kot tudi njihove značilnosti.

Kakšna je opredelitev "prometa preko alpskih prehodov"?
Promet preko alpskih prehodov je vsaka oblika prometa, ki prečka geografsko črto, ki leži na glavnem alpskem grebenu. To črto opredeljujejo trije različni loki:

  • Alpski lok C zajema celoten alpski lok od Sredozemskega morja (v Nici/Ventimiglii) do Danubea in Panonske nižine (pri tem se Wechsel upošteva kot najbolj vzhoden alpski prehod).
  • Alpski lok B sledi glavnemu alpskemu grebenu od Ventimiglie do Brennerja, a se nato obrne južno in poteka ob italijansko-avstrijski meji do Trbiža.
  • Alpski lok A je podniz loka B in loka C, ki zajema švicarske alpske prehode in ustrezne sosednje prehode.
Boegen END3 02
(c) by BMVIT

> za prenos slike (alpski loki) v obliki pdf kliknite tukaj

Promet preko alpskih prehodov po tej opredelitvi ni enak prometu znotraj alpskega območja, npr. alpsko območje, kakor je opredeljeno z Alpsko konvencijo: vključuje potovanja, ki se začnejo in/ali končajo zunaj alpske regije. Nasprotno pa so izključena potovanja znotraj tega območja, ki ne prečkajo glavnega alpskega grebena.

Zakaj so podatki CAFT na voljo zgolj vsakih pet let?
Zbiranje podatkov je stroškovno zelo intenzivno in zahteva veliko upravnega napora. Npr. ustavljanje voznikov tovornjakov za namene anketiranja mora podpirati policija, ki pa bolj pogosto ne more biti na voljo. Glede vmesnih let pa dajejo pregled nad nedavnim razvojem bolj zbirni podatki. (Povezava na ALPINFO: BAV in izločanje za letne podatke)

Kako CAFT opredeljuje "mase blaga"?
CAFT upošteva "neto-neto tone". To pomeni, da se upošteva samo masa blaga, ki se prevaža. Izključeni sta tako masa zabojnikov, kot tudi masa tovornjakov, ki uporabljajo oprtni prevoz. Razlikuje se torej med opredelitvijo mas, ki se uporabljajo v evropskih železniških statistikah ali v statistikah železniških podjetij. Za namene le-teh se uporablja skupna količina ton, prevoženih po železnici. Vendar pa je opredelitev, ki se uporablja za CAFT edina, ki zagotavlja združljivost med različnimi načini prevoza in izračun pomembnih podatkov glede porazdelitve po načinih prevoza.

Kakšna je razlika med raziskavo CAFT in francosko nacionalno raziskavo o tranzitu?
Francoski del raziskave CAFT je vključen v tako imenovano francosko nacionalno raziskavo "Tranzit", ki je usmerjena tako v zajemanje vseh prometnih tokov, ki prečkajo gorske meje Francije, kot tudi v čim večje zajemanje tistih prometnih tokov, ki prehajajo skozi Francijo. Posledično se poleg alpskih prehodov na meji s Francijo in Italijo ankete izvajajo tudi na dveh glavnih prehodih na pirenejski meji s Španijo, kot tudi na prehodu Bâle na švicarski meji, da bi se zajelo pomemben del severozahodnih/jugovzhodnih tranzitnih tokov, ki ne prečkajo Alp ali Pirenejev. Na teh dodatnih raziskovalnih točkah je seveda zgoščenega več prometa kot na francoskih alpskih prehodih.

 

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport