pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Glavne ugotovitve glede cestnega in železniškega prometa

Cross Alpine Freight Transport 03
(c) BMVIT - kliknite za povečavo

cesta:

  • Brenner je še vedno najpomembnejši alpski prehod s približno dvema milijonoma vozil v letu 2004. Z 31,5 milijoni ton pokriva skoraj četrtino skupnega alpskega prometa.
  • Hierarhija med drugimi prehodi je bila močno spremenjena: Mont Blanc, ki je bil leta 1994 drugi najpomembnejši prehod, je postal manjši prehod, medtem ko ga je v letu 2004 z vidika števila vozil na drugem mestu zamenjala Ventimiglia. V Gotthardu je poleg porasta tonaže upadlo število vozil.
  • Posledično se je porazdelitev cestne tonaže na državo alpskega prehoda spremenila s 44 % (Francija), 8 % (Švica) in 48 % (Avstrija) na 32 % (Francija), 10 % (Švica) in 58 % (Avstrija).


železnica:

  • Delež železnice v skupni tonaži se je po celotnem alpskem loku neprekinjeno zmanjševal z 38 % v letu 1994 na 34 % v letu 1999 in 33 % v letu 2004.
  •  Delež se močno razlikuje glede na državo alpskega prehoda: v letu 2004 naraste na 64 % v Švici, 31 % v Avstriji in 14 % v Franciji. V vseh državah je v zadnjem desetletju upadel.
  • Gotthard je najpomembnejši alpski prehod na področju železniškega prometa (15,6 milijonov ton), sledita mu Brenner in Semmering, vsak s po 10 milijoni ton.
  • Porazdelitev železniškega prometa po državah z alpskimi prehodi se je spremenila s 17 % (Francija), 35 % (Švica) in 48 % (Avstrija) v letu 1994 na 11 % (Francija), 36 % (Švica) in 53 % (Avstrija).
Modal Split at Alpine Crossing Freight Transport 03
(c) BMVIT - kliknite za povečavo

prenosi:

tabela:
> Razvoj cestno prometnih tokov po alpskem prehodu
> Razvoj skupnih prometnih tokov po alpskem prehodu in načinu prevoza
> Porazdelitev med načini prevoza, delež železniškega prometa v tonah

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport