pojdite na stran
pojdite na podstran
pojdite na glavno podstran
Nahajate se tukaj: 

Pregled vseh alpskih prehodov

Tukaj lahko prenesete preglede vseh alpskih prehodov, ki so razdeljeni na "promet skupaj" in "tranzit" za leta 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 in 2006.

seznam okrajšav:
HGV: Heavy Goods Vehicle (težko tovorno vozilo)
WL: Wagon Load (prevoz v vagonih)
UCT: Unaccompanied Combined Transport (kombinirani promet brez spremstva)
RoRo: Rolling Road (oprtni prevoz)

prenos

> pregled 1994.pdf
> pregled 1999.pdf
> pregled 2002.pdf
> pregled 2003.pdf
> pregled 2004.pdf
> pregled 2005.pdf
> pregled 2006.pdf
> pregled 2007.pdf

copyright by BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Nemčija) Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Francia) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italija) Bundesminsiterium für Innovation, Verkehr und Technologie (Avstrija) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Švica) Ministrstvo za promet (Slovenije) Directorate General Energy and Transport